gətirmək

gətirmək
глаг.
1. нести (взяв в руки или нагрузив на себя, доставлять в направлении к говорящему). Belində (dalında) gətirmək kimi, nəyi нести на себе кого, что, uşağı qucağında gətirmək нести ребенка на руках, sinidə fincanlarla çay gətirmək на подносе нести чашки с чаем
2. вести (идя вместе, помогать или заставлять идти с собой в направлении к говорящему). Uşağın əlindən tutub gətirmək вести ребёнка за руку
3. везти (доставлять кого -, что-л. в направлении к говорящему на машине и т.п.). Görəsən, o maşında nə gətirirlər? интересно, что везут на той машине?
4. приносить, принести:
1) неся, доставлять куда-л. кого-л., что-л. Qəzetləri gətirmək приносить газеты, gül gətirmək приносить цветы, su gətirmək приносить воду; yemək gətirmək приносить еду, hədiyyələr gətirmək приносить подарки, poçtdan gətirmək приносить из почты
2) давать какой-л. урожай. Ağaclar bar gətirdi деревья принесли плоды
3) являться причиной чего-л., доставлять, давать (как результат, следствие). Azadlıq gətirmək приносить свободу, sevinc gətirmək приносить радость, xoşbəxtlik gətirmək приносить счастье, bədbəxtlik gətirmək приносить несчастье, ziyan gətirmək приносить убыток, qazanc gətirmək приносить прибыль, şöhrət gətirmək kimə приносить славу кому, dərd gətirmək приносить горе, fayda gətirmək приносить пользу
4) доставлять куда-л. силой ветра. Külək çiçəklərin ətrini gətirirdi ветер приносил запах цветов
5. привозить (доставлять куда-л. при помощи средств передвижения), привезти. Ərzaq gətirmək привозить продукты, avadanlıq gətirmək привозить оборудование, meyvə gətirmək привозить фрукты, zavoda gətirmək привозить на завод, kəndə gətirmək привозить в деревню, qatarda gətirmək привозить на поезде, taksidə gətirmək привозить на такси, xaricdən gətirmək привозить из-за границы, geri gətirmək kimi, nəyi привозить обратно кого, что
6. приводить, привести:
1) ведя, доставлять куда-л. Uşağı məktəbdən evə gətirmək приводить ребёнка из школы домой, qonaq gətirmək приводить гостя, həkim gətirmək приводить врача, muzeyə gətirmək приводить в музей, sərgiyə gətirmək приводить на выставку, istintaqa gətirmək приводить на допрос
2) служить путём к чему-л. Yol bizi kəndə gətirdi дорога привела нас в деревню, pilləkən bizi üçüncü mərtəbəyə gətirdi лестница привела нас на третий этаж
3) доводить до какого-л. результата. Qələbəyə gətirmək приводить к победе, məğlubiyyətə gətirmək приводить к поражению, hər hansı bir nəticəyə gətirmək приводить к какому-л. выводу, fəlakətə gətirmək приводить к катастрофе
4) заставлять проникаться каким-л. чувством. Dəhşətə gətirmək приводить в ужас, ümidsizliyə gətirmək приводить в отчаяние, heyrətə gətirmək приводить в изумление
5) сообщать что-л. для подкрепления своего мнения. Misal gətirmək приводить примеры, dəlil (sübut) gətirmək приводить доказательство, faktlar gətirmək приводить факты, sitat gətirmək приводить цитату
7. доставлять, доставить:
1) привезти, принести к месту назначения. Ərzağı evə gətirmək доставлять продукты на дом, avadanlığı tikinti meydançasına gətirmək доставлять оборудование на строительную площадку
2) привезти или привести кого-л. куда-л. в сопровождении. Yaralını xəstəxanaya gətirmək доставлять раненого в больницу, dustaqları gətirmək доставлять заключённых
3) причинять, вызывать. Narahatlıq gətirmək kimə доставлять беспокойство кому, sevinc gətirmək kimə доставлять радость кому
8. пригонять, пригнать. Mal-qaranı suya gətirmək пригнать скот на водопой; içəri gətirmək вносить, внести, заносить, занести; daşıyıb gətirmək: 1. натаскивать, натаскать, натащить; 2. навозить, навезти; sovurub gətirmək наметать, намести (о ветре); bəhanə gətirmək отговариваться; стараться оправдать себя разными способами; pənah gətirmək уповать, искать у кого-л. помощи, защиты; davam gətirmək выдерживать, выдержать, проявлять, проявить выдержку в чём-л.
◊ ağlına gətirmək nəyi представлять, представить себе что; ağlına da gətirməmək nəyi и не думать о чём-л.; ağlına da gətirmə и думать забудь о к ом-, о чём-л.; anadan əmdiyi südü burnundan gətirmək kimin изводить, извести кого; измучить вконец кого; tab gətirmək см. davam gətirmək; başına iş gətirmək kimin:
1. изнасиловать кого
2. измучить кого; başına oyun gətirmək kimin задавать, задать перцу (пару) кому, давать, дать жару кому; bəxti gətirib посчастливилось, повезло к ому; bəxti(m) gətirir ему (мне) везёт; bəxtimiz gətirmədi нам не повезло; bədbəxtlik gətirmək накликать несчастье, беду; dilə gətirmək: 1. kimi заставить заговорить кого; 2. сказать о чём-л.; dilə gətirməmək nəyi не говорить, считать неудобным говорить о чём, düz gətirməmək см. tərs əli gətirmək везти (об удаче в игре), əlim gətirmir мне не везет (в игре); işi gətirmək идти в гору, iş belə gətiribsə … если дело обстоит так … işi gətirir бабушка ворожит кому, iş ki belə gətirdi … коли (если, раз) на то пошло …, işi gətirmir, işi tərs gətirir не везёт кому, iştahaya gətirmək kimi раздражать аппетит чей; gözə gətirmək kimi, nəyi сглазить кого, что; ləkə gətirmək kimə, nəyə запятнать кого, что, lərzəyə gətirmək привести в содрогание, özünə gətirmək kimi привести в чувство кого, razılığa gətirmək kimi добиться чьего согласия; təngə gətirmək изводить, извести кого; надоедать, надоесть к ому; təşrif gətirmək наносить, нанести визит; жаловать, пожаловать куда, uçuruma gətirib çıxarmaq привести на край гибели, пропасти; ümumi rəyə (məxrəcə) gətirmək привести к общему знаменателю; fikrinə belə gətirmə! и думать не смей; hansı külək gətirib каким ветром занесло; hərəkətə gətirmək вводить, ввести и действие, сдвинуть с места, привести в движение; həyəcana gətirmək привести в волнение, в трепет; huşa gətirmək kimi привести в сознание кого; cana gətirmək (doydurmaq) kimi доводить, довести до крайности кого

Azərbaycanca-rusca lüğət. Dörd cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”. . 2006.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "gətirmək" в других словарях:

 • tirmə — is. Şərqdə: yun və ya ipəkdən toxunma naxışlı qiymətli şal parça; tirməşal. 5 metr tirmə. // Həmin parçadan olan. Balaca nimçələrdə tirmə süfrənin ortasına düzülmüş xuruşlar və yeməklər hamıdan artıq Məşədi Məmmədin diqqətini cəlb edirdi. B. T..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tirməli — sif. Tirmədən tikilmiş paltar geymiş və ya şal örtmüş. Tirməli gəlin lap cavan idi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tirməşal — bax tirmə. Bu küçənin tirməşal qurşaq tacirləri ilə boğazı qalstuklu fabrikant və mədənçiləri. . bir müqəddərat daşıyırdılar. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TIRM — Ya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • gətirmək — f. 1. Bir şeyi əlinə götürərək, yaxud dalına yükləyərək olduğu yerdən başqa yerə köçürtmək, çatdırmaq (aparmaq ziddi). Nənəxanım suyu gətirib, aftafada küncə qoydu və palazları geri qatladı. Ç.. Günorta üstü poçtalyon Bahadura təcili bir məktub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gətirmə — 1. «Gətirmək»dən f. is. 2. sif. mənasında. Başqa yerdən gətirilən, alınan. Gətirmə mal. Qaz çəkilməsi dövlət üçün hər il yüz milyonlarla manat vəsaitə, milyonlarla ton gətirmə kömürə qənaət etmək deməkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»